SUPERVISIE

Supervisie: Begeleiding van slaapprofessionals in de eerste lijn

De supervisie is gericht is op het bevorderen van de kwaliteit van de slaapbegeleiding van de hulpverlener.

Wat kan je van mij verwachten?

  • Reflectie en leerproces: Als supervisor begeleid ik jou in het reflecteren op je eigen handelen en leerproces. Dit helpt jou om jouw vaardigheden te ontwikkelen, effectiever te worden in de slaapbegeleidingen met ouders en te leren van mijn praktijkervaring.
  • Casusbespreking: Ik kan met jou casussen bespreken van cliënten. Ik geef jou feedback op de slaapaanpak en geef suggesties voor optimalisatie.

Voor wie is supervisie?

Supervisie is bedoeld voor alle psychologen, kinderverpleegkundigen, vroedvrouwen, orthopedagogen, huisartsen, kinderartsen,

Het kan nuttig zijn voor hulpverleners die:

  • Hun vaardigheden willen ontwikkelen
  • Feedback willen op hun handelen
  • Moeilijke casussen willen bespreken

Hoe verloopt supervisie?

Supervisiegesprekken vinden meestal plaats in een face-to-face setting, maar kunnen ook online plaatsvinden. De frequentie van de gesprekken varieert afhankelijk van de behoeften van de humpverlener. Meestal vinden de gesprekken maandelijks of tweemaandelijks plaats.

Doelstelling? 

  • Verbeterde vaardigheden van de slaapbegeleiding
  • Effectievere hulpverlening
  • Grotere tevredenheid van cliënten