Vorming voor zorgprofessionals

"Mijn kind slaapt niet door". Hoe geef je als zorgverlener slaapadvies voor jonge kinderen?Krijg je heel wat vragen over de slaap van jonge kinderen en zou je graag leren hoe je gezinnen correct kan informeren en begeleiden naar meer slaap?

Is dit herkenbaar?

Je wil heel graag gezinnen met slaapvragen aan meer slaap helpen.

 • Je wil graag ouders helpen met hun slaapvragen en je botst op het gebrek aan vertrouwen over je eigen slaapexpertise
 • Je wordt overstelpt met vragen over 'normaal' slaapgedrag bij jonge kinderen
 • Je wil graag de ouders ondersteunen wat een uitdaging is door de tegenstrijdige adviezen en methodieken die je overal kan vinden
 • Je wil breder naar slaap kijken en daarbij de ouder-kindrelatie ondersteunen.
 • Je botst op het gebrek aan vertrouwen over je eigen slaapexpertise
 • Je wil ouders graag op een wetenschappelijk onderbouwde manier informeren over slaapJe botst op het gebrek aan vertrouwen over je eigen slaapexpertise

Ik begrijp jou!

In mijn opleiding als kinderpsychologe was er geen enkel vak over slaap bij baby's, peuters en kleuters

Wat jij zoekt is:

 • Een opleiding die breed naar slaapproblemen kijkt zonder die hyperfocus op "quick fixes"
 • Duidelijkheid en inzicht krijgen binnen de verschillende slaapvisies en methodieken (holistisch, gecontroleerd huilen, attachment parenting,..) zonder je daarbij vast te pinnen aan 1 vaste aanpak voor een slaapprobleem
 • Correcte informatie die een realistisch beeld geeft over biologisch 'normale' baby-peuter en kleuterslaap
 • Een opleiding die zoekt naar de beste aanpak op maat voor gezinnen. Doen wat werkt binnen de opvoedingsstijl en de noden van ouders.
 • Een slaapaanpak waar je adviezen kan geven die kaderen binnen het welzijn van jonge kinderen.
 • Een ontwikkelingsgerichte aanpak waar antwoorden op slaapvragen vanuit een relationeel kader worden benaderd (zonder streng en hard te hoeven zijn)
 • Wetenschappelijk onderbouwde informatie over slaap

Er wordt heel wat geschreven over slaap en jonge kinderen: er is een eindeloze instroom aan boeken en blogs op het internet met elk hun eigen gouden oplossing. Volg je maar voldoende adviezen x en y volgens een vaste methode dan zijn slaapproblemen makkelijk op te lossen. In de praktijk loopt het vaak helemaal anders. Zo worden ouders makkelijk onzeker en is het ook de stress rond slaap die ouders uit hun slaap houdt.

Voor hulpverleners is het vaak een uitdaging ouders op een correcte manier te informeren over slaap en ouders hierin te begeleiden. Deze vier-daagse opleiding over slaap geeft kort en goed uitleg vanuit een wetenschappelijk kader: hoe slapen baby's, welke oplossingen zijn en er hoe kan je ouders begeleiden in hun zoektocht naar oplossingen die passend zijn voor hun gezin?


Inhoud OPLEIDING SLAAP: STRUCTUUR

STAP 1: BASISMODULE 1 (ONLINE) - Halve dag 09-12u (volledig terugbetaald)

STAP 2: BASISMODULE 2 (OFFLINE) - Halve dag 09-12u (volledig terugbetaald)

STAP 3: VERDIEPING: 2 -DAAGSE VORMING OVER SLAAP (09-16u) (28 & 29/11/24)

STAP 4: DAGVORMING CASUSMATERIAAL (09-16u)


STAP 1+2: BASISMODULE 

STAP 1: BASISMODULE 1 (ONLINE) - Halve dag 09-12u (volledig terugbetaald)

 • Stap 1 (dag 1): Slaapbiologie:
  1. Know your sleepbasics

  2. Wat verstaan we onder een biologisch normaal slaappatroon voor baby's?

  3. Basismodel? Visie? 


STAP 2: BASISMODULE 2 (OFFLINE) - Halve dag 09-12u (volledig terugbetaald)

 • Stap 2 (dag 2): Emotionele ontwikkeling van slaap + concreet stappenplan

STAP 3: VERDIEPING: 2-daagse vorming over slaap (LIVE): 28 en 29 november 2024

 • Voor wie? Deze opleiding is gericht naar zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij de begeleiding van jonge kinderen. BIj inschrijving heb je de basisopleiding gevolgd.
 • Praktisch? Regio Mechelen, dagopleiding 09-16u, syllabus + eten inbegrepen
 • Kostprijs? Je betaalt 499,00 bij een inschrijving voor 30/06. Na 30/06 betaal je 550 euro.
 • Wanneer? 28 en 29 november 2024
 • Inhoud: 
 1. Sterke theoretische basis in combinatie met veel praktijkvoorbeelden.⁠ Er komt een fijne mix van theorie en casussen aan bod: uit de praktijk en om zelf mee te oefenen. ⁠

 2. Je ontwikkelt een eigen visie over de aanpak van slaapproblemen⁠

 3. Geen trial & error met gezinnen: Je kan stapsgewijs een slaapoplossing op maat van gezinnen uitwerken. ⁠

 4. Sleepshaping en troostmethoden: afstemmen ipv trainen. Je leert het biologisch slaapproces te onderteunen en het dysregulatiemechanisme in kaart te brengen.

 5. Heel veel casusmateriaal en oefeningen.

Getuigenissen

Blijven doen wat je doet, zeker ook de vormingen voor professinals.

Iedereen die met kinderen tijdens de eerste 1000 dagen werkt, zou moeten weten wat biologisch normaal is rond slaap bij baby's en peuters. Ouders van kinderen met slaapproblemen zitten in een overlevingsmodus waardoor ze elk advies als een spons opnemen. Advies dat indruist tegen hun buikgevoel, en die energie is al zo schaars.

De kennis die ik via jou verworven heb is zo waardevol om aan ouders kunnen mee te geven. Ook het feit dat je echt werkt op maat van het gezin en ons aanleert om de situatie in een breder perspectief te bekijken en de verschillende lagen te zoeken.


Adviezen gefundeerd op wetenschappelijke kennis

Ina gaat echt voor een integrale aanpak, die echt op maat is. Met kleine stapjes die op een toegangkelijke manier tot een goed resultaat leiden. Ina luistert naar je noden, maar leest ook de noden van het kind/de babyExpert in de materie!

Heldere communicatie van bij het begin. Geen adviezen die worden opgelegd maar afgestemd op wat voor ons juist aanvoelt.


"Een goede basis om met ouders aan de slag te gaan bij vragen.⁠
Theoretisch sterke vorming met voldoende ruimte voor vragen en voorbeelden uit de praktijk.⁠
Geen strakke schema's (wel een duidelijke visie) maar voldoende zorg voor de mindset van ouders en vanuit deze zorg aan de slag kunnen gaan".⁠

 "Ik zou deze vorming adviseren omdat veel te weinig expertise is in de eerstelijnszorg. Er wordt te weinig aandacht besteedt aan slaapproblemen".⁠

"Chapeau dat je je kennis wilt delen. Ik ben er zeker van dat de mensen die bij jou de opleiding volgen in hun omgeving al het verschil kunnen maken zodat ouders minder onzeker zijn en realistische verwachtingen hebben over slaap van hun kinderen. Met als gevolg vroegere aanpak van mogelijke (toekomstige) slaapproblemen. Heel goed gedaan!"⁠

Ik vond het heel fijn dat de opleiding vanuit een brede achtergrond gegeven werd. Er werd niet 1 specifieke methode/aanpak naar voor geschoven. Alles werd genuanceerd met de voor-en nadelen en besproken in functie van het gezin/kind.

"Ina heeft een enthousiaste manier van lesgeven"Waarom ik?

Na vier jaar dagelijks en intens ouders naar meer slaap te helpen en mij bij te scholen in de slaapwereld en de ontwikkeling van het jonge kind is het tijd om mijn andere passie 'lesgeven' op te pikken zodat op deze manier veel meer ouders via zorgprofessionals de juiste (en wetenschappelijke) slaapadviezen krijgen. Er is binnen verschillende hulpverlenerscontexten nog weinig expertise over slaap. Er wordt slaapadvies gegeven aan soms erg kwetsbare baby's en ouders vanuit een persoonlijke ervaring en/of verouderde (behavioristische) visies over slaap. Dat zijn heel veel gemiste kansen om ouders al vroeg en goed te begeleiden naar slaap.

Mail me voor de data!

kostprijs?

Voor wie?

Deze opleiding is gericht naar zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in of betrokken  zijn bij de begeleiding van jonge kinderen.

Interesse? Stuur een mailtje naar hallo@inavanhumbeeck.be 

Mijn missie?

Niet al de baby's worden niet geboren met de vaardigheid van slapen en doorslapen in hun bedje. Het goede nieuws is: een baby kan leren slapen in zijn bed (met of zonder de ouders). Meer nog: een baby heeft die interactie met de omgeving nodig om te ontwikkelen en deze vaardigheid te leren. Het is dus van vitaal belang dat de relatie tussen ouder en kind optimaal verloopt. Baby's zullen nooit meer zo snel groeien, ontwikkelen en leren als tijdens de eerste 1001 dagen van hun leven en slaap is daarin belangrijk om het babybrein goed te laten ontwikkelen. Gezonde slaapgewoonten en slaapcoaching ondersteunen ook de positieve verbinding tussen ouders en kind. In deze magische periode van verbinding kunnen de slopende nachten ouders uitputten en ik vind het dan ook belangrijk dat we de valkuilen van het ouderschap haarscherp kunnen benoemen. De slaap van de ouders en die van baby's is cruciaal en ik geloof dan ook dat elk gezin recht heeft op de slaap die ze nodig heeft.


OVER MIJ

Een brede kijk naar slaapproblemen met een mogelijks dysregulatiemechanisme aan de basis is cruciaal in het zoeken naar slaapoplossingen. Ik pin mij daarbij niet vast aan 1 vaste methode of gouden slaapoplossing. Een slaapoplossing omvat steeds een analyse op maat van jonge kinderen en gezinnen. Binnen de verschillende visies in de slaapwereld (holistische visie, attachment parenting tot de meer klassieke slaaptrainingsvisies,…) ga ik steeds met ouders op zoek naar een aanpak die past bij de waarden en normen en de opvoedingsstijl binnen hun gezinsverhaal.

Een belangrijk aspect: slaap moet rijpen bij het jonge kind: zowel biologisch als neurologisch. Doorslapen is een mijlpaal voor vele ouders. Maar soms duurt dit toch heel lang....Slaapproblemen hebben een grote impact op gezinnen in de huidige maatschappelijk tweeverdienerscontext: het is een risicofactor voor emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen, voor parentale burn-out, depressie en het algemeen welzijn van ouders én het zet de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen onder druk.

Slaapbegeleiding kan dan een oplossing zijn om ouders in de hedendaagse maatschappelijke context- te ondersteunen en te empoweren: een gezond compromis tussen het ondersteunen van de behoeften van hun kindje en hen te geven wat ze nodig hebben zonder het gevoel te hebben zichzelf volledig weg te cijferen.

Nog vragen? Je kan me altijd mailen via hallo@inavanhumbeeck.be